Fulltextové vyhledávání

Drobečková navigace

Úvod > OBECNÍ ÚŘAD > Zákony a obecně závazné vyhlášky

 Zákony a obecně závazné vyhlášky

Obecně závazné vyhlášky

OZV 4/2011 o ochraně nočního klidu a regulaci hlučných činností

OZV 5/2011 o udržování čistoty ulic a jiných veřejných prostranství

OZV 6/2011 Požární řád obce

OZV 2/2015 o místním poplatku za užívání VP

OZV 3/2015 o místním poplatku ze psů

OZV 2/2016 o místním poplatku - komunální odpady

OZV 3/2016 o stanovení systému shromažďování a třídění komunál.odpadů a nakládání se stavebním odpadem

OZV 1/2018 o době nočního klidu

OZV 2/2018 kterou se stanoví školský obvod ZŠ a MŠ Dušejov, p.o.

Opatření

Řád veřejného pohřebiště.odt

Opatření 1/2007 Řád veřejného pohřebiště v obci Dušejov

Jednací řád

Jednací řád zasatupitelstva obce Dušejov

Důležité zákony

Přehled předpisů, podle nichž obecní úřad ve věci poskytování informací rozhoduje:

Zákon Popis
ústavní zák. č. 1/1993 Sb. Ústava České republiky
usnesení č. 2/1993 Sb. Listina základních práv a svobod
zákon č. 106/1999 Sb. O svobodném přístupu k informacím
zákon č. 500/2004 Sb. Správní řád
zákon č. 128/2000 Sb. O obcích
zákon č. 72/2012 Sb. O obcích - změny z r. 2012
zákon č. 133/2000 Sb. O evidenci obyvatel a rodných číslech
zákon č. 565/1990 Sb. O místních poplatcích
zákon č. 183/2006 Sb. Stavební zákon
zákon č. 89/2012 Sb. Občanský zákoník
zákon č. 90/2012 Sb. O obchodních společnostech a družstvech
zákon č. 134/2016 Sb. O veřejných zakázkách
zákon č. 250/2000 Sb. O rozpočtových pravidlech územních rozpočtů
... kterým se mění zákon č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákon
O zpracování osobních údajů
...kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o zpracování osobních údajů
zákon č. 99/2019 Sb. O přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací