Fulltextové vyhledávání

 Zákony a obecně závazné vyhlášky

 

Obecně závazné vyhlášky

OZV 4/2011 o ochraně nočního klidu a regulaci hlučných činností

OZV 5/2011 o udržování čistoty ulic a jiných veřejných prostranství

OZV 6/2011 Požární řád obce

 

OZV 2/2015 o místním poplatku za užívání VP

OZV 3/2015 o místním poplatku ze psů

 

OZV 2/2016 o místním poplatku - komunální odpady

OZV 3/2016 o stanovení systému shromažďování a třídění komunál.odpadů a nakládání se stavebním odpadem

 

OZV 1/2018 o době nočního klidu

OZV 2/2018 kterou se stanoví školský obvod ZŠ a MŠ Dušejov, p.o.

 

Opatření

Opatření 1/2007 Řád veřejného pohřebiště v obci Dušejov

 

Jednací řád

Jednací řád zasatupitelstva obce Dušejov

 

Důležité zákony

  • zák. č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím
  • zák. č. 128/2000 Sb. o obcích
  • zák. č. 148/1998 Sb. o utajovaných skutečnostech
  • zák. č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů
  • zák. č. 500/2004 Sb. správní řád
  • zák. č.   89/2012 Sb. občanský zákoník