Drobečková navigace

Úvod > OBECNÍ ÚŘAD > Zákony a obecně závazné vyhlášky

 Zákony a obecně závazné vyhlášky

Obecně závazné vyhlášky

OZV 4/2011 o ochraně nočního klidu a regulaci hlučných činností

OZV 5/2011 o udržování čistoty ulic a jiných veřejných prostranství

OZV 6/2011 Požární řád obce

OZV 2/2015 o místním poplatku za užívání VP

 

OZV 2/2016 o místním poplatku - komunální odpady

OZV 3/2016 o stanovení systému shromažďování a třídění komunál.odpadů a nakládání se stavebním odpadem

OZV 1/2018 o době nočního klidu

OZV 2/2018 kterou se stanoví školský obvod ZŠ a MŠ Dušejov, p.o.

OZV 2/2019 o o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce Dušejov

OZV 1/2020 o místním poplatku ze psů

OZV 1/2021 o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství

Opatření

Řád veřejného pohřebiště.pdf

Jednací řád

Jednací řád zastupitelstva obce Dušejov

Důležité zákony

Přehled předpisů, podle nichž obecní úřad ve věci poskytování informací rozhoduje:

Zákon Popis
ústavní zák. č. 1/1993 Sb. Ústava České republiky
usnesení č. 2/1993 Sb. Listina základních práv a svobod
zákon č. 106/1999 Sb. O svobodném přístupu k informacím
zákon č. 500/2004 Sb. Správní řád
zákon č. 128/2000 Sb. O obcích
zákon č. 72/2012 Sb. O obcích - změny z r. 2012
zákon č. 133/2000 Sb. O evidenci obyvatel a rodných číslech
zákon č. 565/1990 Sb. O místních poplatcích
zákon č. 183/2006 Sb. Stavební zákon
zákon č. 89/2012 Sb. Občanský zákoník
zákon č. 90/2012 Sb. O obchodních společnostech a družstvech
zákon č. 134/2016 Sb. O veřejných zakázkách
zákon č. 250/2000 Sb. O rozpočtových pravidlech územních rozpočtů
... kterým se mění zákon č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákon
O zpracování osobních údajů
...kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o zpracování osobních údajů
zákon č. 99/2019 Sb. O přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací