image

Fulltextové vyhledávání

Kalendář akcí

P Ú S Č P S N
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14
Letní kino v nádrži - Prázdniny s broučkem
15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
Drobečková navigace

Úvod > O obci > Zajímavosti > Rok 2004

Rok 2004

Z činnosti Obecního úřadu v Dušejově v roce 2004

V tomto roce pokračovala plynofikace obecních budov. Vnitřní přípojka plynu byla instalována v obřadní síni v č. 42, v kulturním domě a v šatnách na obecním fotbalovém hřišti - náklady přes 150 tis. Kč.

K novým rodinným domkům za otočkou autobusů byla vybudována nová komunikace, chodník a veřejné osvětlení – vše v hodnotě přes 700 tis. Kč.

Ze získané krajské dotace bylo v dolní části obce u pohostinství upraveno stanoviště cyklotrasy, které stálo 120 tis. Kč.

V rámci oprav veřejného prostranství, které bylo zaměřeno především na opravy komunikací po plynofikaci byla opravena celá komunikace od č. 98 k č. 133 a i komunikace od státní silnice k bytovce č. 100 a dále upraveny výkopy po plynu od č. 80 k č. 12 a společně s chodníkem ze zámkové dlažby u Jednoty si tyto opravy vyžádaly 600 tis. Kč.

Za 200 tis. Kč byla provedena úprava školní zahrady, její oplocení, přestěhování hracího prostoru mateřské školy včetně doplnění vybavením, zřízení skladu nářadí a přístřešku na kola pro žáky školy.

Kolem šaten u fotbalového hřiště bylo provedeno odvodnění, na přistavené klubovně byly prodlouženy svody a okapy, u přístřešku byl postaven venkovní krb a lavicemi pro diváky byl vybaven přístřešek i hřiště – náklady 160 tis. Kč.

Stejně jako hřiště byla z krajské dotace zřízena i bezdrátová metropolitní síť pro internet, kterou mají možnost od července organizace, podnikatelé i občané naší obce využívat. Do pořízení hardwaru bylo investováno 187 tis. Kč.

Z dotace na zabezpečení obecního majetku bylo nainstalováno zabezpečovací zařízení napojené na pult centrální ochrany Patrol ve VÚB č. 109 a v základní škole za 118 tis. Kč.

Z programu obnovy venkova získala obec dotaci 300 tis. Kč na svedení vody ze hřbitova a na chodník, který byl proveden dle stanoviska památkové péče a také 200 tis. Kč na vybavení počítačovou technikou a nábytkem.

K dalším drobným stavebním akcím patřily:

  • rekonstrukce a malování prostor staré školy
  • oprava obřadní síně po provedené plynofikaci
  • obložení stěny v předsálí sokolovny
  • umístění nových betonových lavic na návsi
  • úprava parkoviště před základní školou
  • nad verandou, šatnou a nářaďovnou sokolovny byla vyměněna střecha za 65 tis. Kč

Během roku bylo zpracováno zadání nového územního plánu obce za 36 tis. Kč, v příštím roce bude zpracování územního plánu pokračovat konceptem, na který je požadována dotace z Kraje Vysočina.

Obec vydala také novou pohlednici Dušejova a z grantu Kraje Vysočina byla pořízena za 100 tis. Kč brožura s mapou s názvem „Mikroregion Dušejovsko“, která popisuje historii i současnost šesti obcí mikroregionu.

Poslední dvě získané krajské dotace byly na projektovou dokumentaci na byty na VÚB č. 109 a ve zdr. středisku – 70 tis. Kč a na zřízení dalších nových míst a nákup kontejnerů na tříděný odpad ve výši 100 tis. Kč.

Na fotbalovém hřišti se konal už 4. ročník soutěže „ O pohár starostky“. Putovní pohár získala TJ Start Nový Rychnov.

Při celostátní tříkrálové sbírce, která proběhla před místním kostelem, bylo vybráno 5 400,-- Kč.

Další kulturní a sportovní akce, na které obecní úřad poskytoval prostory byly : dětský karneval, ples SRPDŠ, sportovní ples, přednáška „Zdravá výživa“, vánoční besídka ZŠ a vánoční turnaj ve stolním tenise.

K pravidelnému cvičení byla využívána sokolovna takto :
každé úterý aerobik žen, ve středu cvičení mladých fotbalistů, ve čtvrtek stolní tenis - muži a v pátek kalanetika pro ženy.

Všem rodinám v obci byla dodána příručka „Pro případ ohrožení“.

O Bartolomějské pouti se v sobotu konal fotbalový zápas IV. třídy mužů skupiny B, přátelské utkání v malé kopané „ženy – muži nad 40 let“ a pouťová zábava s hudbou Uniband na fotbalovém hřišti. Pouťové oslavy vyvrcholily v neděli koncertem dechové hudby Božejáci, vystoupením mažoretek SK Batelov a večerním posezením s kytarou na fotbalovém hřišti.

Pravidelných zajezdů do Horáckého divadla v Jihlavě na předplatné skupiny E se účastní 28 osob.

V obřadní síni byli uvítáni do života dva noví občánci, stužkování prvňáčků se zúčastnilo 1. září 15 nových žáčků školy a 8 jubilantů bylo pozváno do obřadní síně na oslavu zletilosti. Členky SPOZ navštívily 14 jubilantů u příležitosti kulatých výročí, jednoho občana v domově důchodců a také zajistily dvě stříbrné svatby.

 

Pohlednice Dušejova

Novou pohlednici Dušejova vydal v roce 2004 Obecní úřad Dušejov.

Pohlednice

 

Dětský karneval

V sobotu 5. března se v kulturním domě konal dětský karneval pořádaný Sborem pro občanské záležitosti Dušejov.

Karneval

Karneval

Karneval

Karneval


Kavárnička pro ženy a dívky

Každý prvni čtvrtek v měsíci je v pohostinství Dany Forstové v Dušejově "Kavárnička pro ženy a dívky" od 17 hodin.

Fotografie z prvního setkání, na kterém se sešlo 17 žen.
Pozvání: Přijďte také mezi nás.

Kavárna

Kavárna

 

Volební místnost

Žáci základní školy Dušejov se ve volební místnosti seznámili s vybavením místnosti a se systémem voleb do Krajských zastupitelstev a Senátu ČR.

 

Vítání občánků

Vítání občánků se konalo v OS v Dušejově dne 12. listopadu 2004.

Vítání občánků

Vítání občánků

Vítání občánků

 

Oslava zletilosti

Oslava zletilosti se konala dne 12. listopadu od 16:30 hodin

Oslava zletilosti

Oslava zletilosti

Oslava zletilosti

 

Houby

Houby
"Na Dušejovsku rostou"

 

4. ročník soutěže "O pohár starostky"

Ve 4. ročníku soutěže " O pohár starostky" získala:
1. místo TJ Start Nový Rychnov (foto č. 1)
Na 3. místě se umístila TJ Dušejov 2000 (foto č. 2)

 

4. ročník soutěže

4. ročník soutěže

 

Bartolomějská pouť 2004

Promenádní koncert dechové hudby BOŽEJÁCI se konal v rámci Dušejovského kulturního léta o pouti dne 29. srpna 2004 na návsi v Dušejově.

Promenádní koncert dechové hudby BOŽEJÁCI se konal v rámci Dušejovského kulturního léta o pouti dne 29. srpna 2004 na návsi v Dušejově.

 

Promenádní koncert dechové hudby BOŽEJÁCI se konal v rámci Dušejovského kulturního léta o pouti dne 29. srpna 2004 na návsi v Dušejově.

 

 

Vystoupení mažoretek SK Batelov o pouti na návsi v Dušejově dne 29. srpna 2004

Vystoupení mažoretek SK Batelov o pouti na návsi v Dušejově dne 29. srpna 2004

Vystoupení mažoretek SK Batelov o pouti na návsi v Dušejově dne 29. srpna 2004

 

Nové stanoviště cyklotrasy

Nové stanoviště cyklotrasy

 

Vítání prvňáčků

15 prvňáčků bylo 1. září slavnostně uvítáno v obřadní síni v Dušejově.

15 prvňáčků bylo 1. září slavnostně uvítáno v obřadní síni v Dušejově.

15 prvňáčků bylo 1. září slavnostně uvítáno v obřadní síni v Dušejově.

15 prvňáčků bylo 1. září slavnostně uvítáno v obřadní síni v Dušejově.

15 prvňáčků bylo 1. září slavnostně uvítáno v obřadní síni v Dušejově.

15 prvňáčků bylo 1. září slavnostně uvítáno v obřadní síni v Dušejově.

 

Aerobic v Dušejově

Každé úterý od 20 hodin cvičí dušejovské ženy aerobik v sále sokolovny.
V případě zájmu jsou vítány i další zájemkyně o cvičení z obcí Mikroregionu Dušejovsko.

Každé úterý od 20 hodin cvičí dušejovské ženy aerobik v sále sokolovny.

 

Dětský karneval

Účastníci dětského karnevalu v Dušejově pořádaného SPOZ 31. ledna 2004.

 

Karneval

Karneval

karneval