image

Fulltextové vyhledávání

Kalendář akcí

P Ú S Č P S N
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14
Letní kino v nádrži - Prázdniny s broučkem
15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
Drobečková navigace

Úvod > O obci > Zajímavosti > Rok 2003

Rok 2003

Z činnosti Obecního úřadu v Dušejově v roce 2003

Po dokončení celkové plynofikace obce v závěru loňského roku následovalo letos vyřízení a zajištění stavebních povolení na vnitřní plynofikace sedmi obecních budov. 
Ve dvou budovách – v mateřské škole a víceúčelové budově č. 109 se během roku podařilo vnitřní rozvody plynu instalovat za cenu 240 tis. Kč.  V mateřské škole v Dušejově byla ještě natřena okna a dveře za 20 tis. Kč. V základní škole byly rovněž prováděny stavební úpravy a nákupy vybavení, opravy oplocení školní zahrady a také rekolaudace bývalé telefonní ústředny na školní dílnu, vše o nákladech 135 tis. Kč. 

Protože se se vstupem do EU zpřísňují a upravují hygienické předpisy  ve školních stravovnách, musela obec  zpracovat  projektovou dokumentaci na přístavbu a rekonstrukci školní jídelny, včetně vydání stavebního povolení za 168 tis. Kč.  Společně se Svazem vodovodů a kanalizací Jihlavsko bylo řešeno zkvalitnění vody ve vodovodu Dušejov nainstalováním oddusičňovacího zařízení v úpravně vody za 1 200 tis. Kč. Tímto bylo dosaženo snížení dusičnanů více jak o polovinu. Během roku pokračovali práce na přístavbě klubovny a sociálního zařízení u šaten na obecním fotbalovém hřišti vnitřními a venkovními úpravami a i vybavení krbem a nábytkem. Celkem bylo i v tomto roce proinvestováno 368 tis. Kč.

K dalším drobným stavebním akcím patřily:

  • svedení vody do dešťové kanalizace od zdravotního střediska
  • vyasfaltování parkoviště u základní školy
  • položení žlabovek od vjezdu k základní škole ke zdravotnímu středisku
  • nová podlaha z protiskluzových dlaždic v základní škole
  • rekontrukce křížku na návsi včetně výměny ohrazení
  • výměna expanzní nádrže a oprava ústředního topení v sokolovně a nový chodník ze zámkové  dlažby ke zdravotnímu středisku – vše za více jak 100 tis. Kč. 

V rámci rekontrukcí vozovek po plynofikaci byla nově opravena místní komunikace v části Dušejov – jih od čp. 44 k čp. 126 a současně byl po celé délce vydlážděn chodník zámkovou dlažbou. Náklady byly 520 tis. Kč.  

Na fotbalovém hřišti se konal už 3. ročník soutěže „ O pohár starostky obce“.  Putovní pohár získala TJ Start Nový Rychnov. 

Při celostátní tříkrálové sbírce, která proběhla před místním kostelem, bylo vybráno 6 400,-- Kč. Významnou kulturní akcí byl 6. sjezd dušejovských rodáků, který se konal v sokolovně 17. května, zúčastnilo se ho 161 osob, kteří se bavili při dechové hudbě Vysočinka.

Neméně významné byly oslavy 115. výročí založení Sboru dobrovolných hasičů v Dušejově, které byly 31. května vyplněny soutěžemi v požárním sportu, koncertem dětského souboru JUNIOR CLUB a oceněním zasloužilých členů SDH na místním fotbalovém hřišti a následně zakončeny taneční veselicí při hudbě PRESTON  v sokolovně. 

Další kulturní akce pořádané organizacemi, na které obecní úřad poskytoval prostory byly:
- dětský karneval, ples SRPDŠ, sportovní ples, přednáška MUDr. Kubové a vánoční besídka základní školy.

O Bartolomějské pouti se v pátek konalo přátelské fotbalové utkání „ženáči a svobodní“ na fotbalovém hřišti a večer v sokolovně taneční zábava s hudbou PRESTON. V sobotu se po sportovním odpoledni vyplněném turnajem ve volejbale a přátelským utkáním mužů a žen v malé kopané bavila mládež při večerním koncertu skupin PANTER a AZRAEL na fotbalovém hřišti a pouťové oslavy vyvrcholily v neděli koncertem dechové hudby Onšovanka, který byl doplněn vystoupením mažoretek z Dolní Cerekve na návsi a výstavou suchých vazeb a mařížské keramiky M. Hotařové v sokolovně. Nechyběl ani fotbalový zápas IV. třídy mužů skupiny B : TJ Dušejov 2000 – Černíč B. 

Z dotace Ministerstva pro místní rozvoj určené na vybavení prostor obce nábytkem a na PC vybavení byl pořízen nábytek, kopírovací stroj a další počítačové vybavení za 140 tis. Kč. 
Pravidelných zájezdů do Horáckého divadla v Jihlavě na předplatné skupiny E se účastní 29 osob.

V obřadní síni byli uvítáni do života 3 noví občánci, stužkování prvňáčků se zúčastnilo 1. září 9 nových žáčků školy a 7 jubilantů bylo pozváno na oslavu zletilosti pro osmnáctileté do obřadní síně. Členky SPOZ navštívily 12 jubilantů u příležitosti kulatých výročí, jednoho občana v domově důchodců a také zajistily 2 stříbrné svatby.

U příležitosti 50. výročí zahájení vyučování v nové škole v Dušejově se konal 6. listopadu „Den otevřených dveří v základní škole v Dušejově“. K tomuto výročí vydala obec společně se školou brožuru o historii a současnosti dušejovské školy.


"Vesnice roku"
rok 2002 - čestné uznání

Od roku 1996 se obce Dušejov zapojuje do celostátní spoutěže "Vesnice roku". 

Ocenění:

  • r. 1996 - modrá stuha - za výstavbu a společenský život
  • r. 2000 - bílá stuha - za výstavbu a práci s mládeží
  • r. 2002 - čestné uznání

 

Zpráva o činnosti Obecního úřadu v roce 2002

Hlavní stavební akcí byla plynofikace obce. Stavba středotlakých rozvodů trvala necelé tři měsíce. Současně s rozvody plynu po celé obci bylo vybudováno i 124 přípojek k jednotlivým rodinným domům.

Celkové náklady plynofikace v obci Dušejov v roce 2002 jsou dosud 4 466 tis. Kč.  V rámci Sdružení jsou nyní dokončeny středotlaké rozvody plynu ve čtyřech obcích. Kromě Dušejova ještě v Mirošově (náklady: 2 795tis.Kč – 64 přípojek), v Hubenově ( 3 256 tis. Kč – 52 přípojek)  a v Boršově (1 401 tis. Kč – 38 přípojek). Ve zbývajících třech obcích Hojkov, Milíčov a Vyskytná budou STL rozvody plynu včetně přípojek dokončeny a zprovozněny do října 2003.

Do konce roku 2002 zajistil Obecní úřad vydání stavebního povolení na vnitřní domovní přípojky plynu pro 42 dušejovských domácností. I v roce 2003 bude pro občany stavební povolení na vnitřní plynové přípojky Obecním úřadem vyřizováno.

 rekonstrukce sokolovnyDalší významnou stavební akcí byla rekonstrukce sokolovny, kterou značně zdevastovanou vrátil Sokol obci. Byla provedena celková vnitřní rekonstrukce a i oprava střechy , výměna okapů a svodů a nátěr a oprava fasády. Celkem bylo prostavěno 720 tis. Kč.
 
 
 

 

dětské hřiště s altánkemZ dotace Programu obnovy venkova bylo na návsi vybudováno dětské hřiště s altánkem a v rámci úprav celé návsi byla provedena celková rekonstrukce tenisového a volejbalového hřiště před sokolovnou, vše o celkových nákladech 129 tis. Kč.
    


 
 

 

klubovnaU obecního fotbalového hřiště byla zahájena přístavba klubovny a skladu. I přesto, že většinu prací zajišťují sportovci a jejich příznivci bezplatně, bylo v letošním roce prostavěno 134 tis. Kč. S celkovým dokončením se počítá v příštím roce.
 
 
 

 

Před Základní školou Dušejov bylo zřízeno parkoviště a byla také nově ohrazena část školní zahrady a upraveno hřiště za školou. Byla zpracována projektová dokumentace na plynofikaci šesti obecních budov a také na rekonstrukci všech místních komunikací po plynofikaci. Náklady přesáhly 70 tis. Kč.
   
Ve víceúčelové budově č. 109 byly provedeny úpravy prostor a položení nových podlah z PVC.
U mateřské školy byl nově vydlážděn zámkovou dlažbou vstupní prostor, položen nový chodník, opraveno pískoviště a veškeré vnitřní prostory byly vymalovány. Tyto úpravy stály přes 25 tis. Kč. 

sestava TJ Dušejov 2000 - účastníci turnajeNa obecním fotbalovém hřišti se konal 2. ročník soutěže“O pohár starostky obce“. Putovní pohár získala TJ Pavlov.
 

 

 Na pomoc jihočeským obcím postižených srpnovými povodněmi bylo ze sbírky uspořádané v místním kostele předáno českobudějovické charitě 32 tis. Kč.
  Harmonikáři
O Bartolomějské pouti se v pátek konalo přátelské fotbalové utkání „ženáči-svobodní“ na fotbalovém hřišti a večer v sokolovně pouťová taneční zábava s hudbou Preston. V sobotu se na návsi představil hudební soubor JUNIOR CLUB základní školy a byl pořádán i tradiční turnaj ve volejbale.
 
 
 

 

vystoupení skupiny LESANKA  V neděli se konal promenádní koncert dechové hudby LESANKA z Humpolce a příjemným zpestřením pouti bylo vystoupení mažoretek z Dolní Cerekve. Nechyběla ani prodejní výstava dětského a kojeneckého zboží a fotbalový zápas IV. třídy mužů skupiny B: TJ Dušejov 2000 – TJ Vílánec.
 
 
 

 

V roce 2002 byly dokončeny komplexní pozemkové úpravy v katastrálním území Dušejov, které byly zahájeny v roce 1995.
Ve víceúčelové budově byly opraveny prostory kadeřnictví, položeno nové PVC a instalován ohřívač vody. Náklady přes 20 tis. Kč.

internetové pracoviště pro veřejnost Z dotace Ministerstva kultury ČR ve výši 62 tis. Kč byl zakoupen nový počítač s tiskárnou pro Místní knihovnu s možností napojení na internet. Tuto internetovou stanici mohou občané Dušejova i okolí již nyní využívat stejně tak, jako již loni zřízené internetové pracoviště pro veřejnost na Obecním úřadě v Dušejově.
 
 
 

 

Pravidelných zájezdů do Horáckého divadla v Jihlavě  na předplatné skupiny E se účastní 27 osob.
Z dotace Ministerstva pro místné rozvoj určené na vybavení obecních prostor byl zakoupen počítač pro školní jídelnu, nábytek do prostor Obecního úřadu a židle do školního klubu a zasedací místnosti VÚB za 142 tis. Kč.

stužkování prvňáčkůV obřadní síni byli uvítáni do života 3 noví občánci, stužkování prvňáčků se zúčastnilo 2. září 8 nových žáčků školy a 6 jubilantů bylo pozváno na oslavu zletilosti pro osmnáctileté do obřadní síně.
Členky SPOZ navštívily 8 jubilantů u příležitosti kulatých výročí a jednoho občana v domově důchodců, dále zajistily 5 jubilejních svateb: dvě zlaté a tři stříbrné.


 
 

Od prosince 2002 se podařilo získat pro obec pracovníka na civilní službu, který bude zajišťovat provozní práce na budovách obce a pomocné práce na veřejných prostranstvích v obci. 

Oslava 115. výročí založení SDH Dušejov

Dne 31. května 2003 se konala za slunného počasí na fotbalovém hřišti Dušejov oslava 115.výročí založení SDH Dušejov. Oslavu zahájilo vystoupení hudební skupiny „Junior club“ při Základní škole Dušejov.  Po 13,00 hodině začalo okrskové kolo soutěže Požárního sportu, jehož se zúčastnilo 10 družstev. Svoji zdatnost ukázali mimo soutěž družstva z Kostelce – ženy a  Hubenov – děti. U příležitosti oslav 115, výročí založení SDH Dušejov byly předány pěti dlouholetým aktivním členům SDH Dušejov pamětní listy.
Po ukončení soutěže, asi okolo 17,00 hodiny, a předání cen, se účastníci přesunuli do místního kulturního domu, kde byly oslavy zakončeny taneční veselicí s hudbou Preston.

Přehled umístění družstev: 

družstvo požární útok-o pohár 115.let   / pořadí okrsku
Milíčov II.B
Hojkov
Opatov
Ježená
Boršov I.A
Mirošov
Milíčov I. A
Dušejov
Boršov II.B
Kostelec
1 / 1
10 / 2
2 / 4
9 / 6
6 / 3
8 / 7
4 / -
3 / 5
5 / -
7 / -
Hasiči Požární útok

 

Běh okolím Dušejova

20.června 2003 se uskutečnil „Běh okolím Dušejova“. Na start se postavilo 70 běžců, kteří se pustili do náročné tratě s velkým převýšením. Start byl u Kulturního domu v Dušejově a trasa pokračovala přes Milíčov, Hojkov, Horní Hojkov, Boršov zpět ke kulturnímu domu.
V rámci tohoto běhu byl i závod pro mladší žáky, starší žáky a dorostence. Dle věkových kategorií byla i upravena délka tratě. Do cíle doběhli všichni zúčastnění – nikdo tento závod nevzdal.

 

Běh okolím Dušejova Běh okolím Dušejova

 

6. sjezd rodáků Dušejova

 sjezd rodáků Dušejova6. sjezd rodáků Dušejova se konal v sobotu 17. května 2003 v Kulturním domě v Dušejově.
Celkem se ho zúčastnilo 160 rodáků. Po zahájení a kulturním programu dětí seznámila starostka obce přítomné s tím, co se za pět let od minulého sjezdu v obci událo. S hospodařením Zemědělského družstva seznámil rodáky jeho předseda. K tanci a poslechu pak hrála malá dechovka Vysočinka.  Každý rodák si jako suvenýr odnesl malovaný hrníček s nápisem.

Kytičku a malý dárek od SPOZ Dušejov, který byl pořadatelem sjezdu převzaly tři nejstarší ženy : Anna Zemanová, Miluše Majerová a Marie Vyskočilová a také tři nejstarší muži : Josef Duba, Josef Vítek  a Josef Ryšavý.
Nejvzdálenějším rodákem byla paní Bohumila Thielová, která přijela ze Slovenska.

 

Červen 2003Setkání starostky s ministriní zdravotnictví Marií Součkovou   

Setkání starostky s ministriní zdravotnictví Marií Součkovou
  
 

 

 

Červenec 2003fotbalisté z Nového Rychnova

Pohár starostky získali fotbalisté z Nového Rychnova.
 
 
 

 

6. srpna 2003TJ Dušejov 2000

"TJ Dušejov 2000" vyhrál pohár starostky obce Věžnice.

 

 

 

Srpen 2003skupina Panter

Koncert dušejovské hudební skupiny Panter na hřišti.
 
 
 


 

 Výstoupení mažoretek
Výstoupení mažoretek na návsi v Dušejově.
 
 
 


 

 

   Výstava suchých vazeb a keramiky
Výstava suchých vazeb a keramiky v sokolovně v Dušejově.
 
 
 


 

 

koncert dechové hudby Onšovanka
Promenádní koncert dechové hudby Onšovanka na návsi.