Fulltextové vyhledávání

Aktuality


Obecní úřad Dušejov - dovolená

Z důvodu dovolené od 1.6. do 5.6.2020 bude omezeno vydávání výpisů z Czech POINTu, matriky, evidence obyvatel a správní agendy.


Publikováno 29. 5. 2020 13:15

Oznámení - MUDr. Šnobrová

Dětská lékařka MUDr. Hana Šnobrová oznamuje, že od pondělí 1.6.2020 bude obnovena ordinace v Dušejově tj. pondělí 11:30 - 14:00 hod.


Publikováno 25. 5. 2020 8:30

Kadeřnictví Petra Pokorná

Petra Pokorná oznamuje, že provoz kadeřnictví bude zahájen 11.5.2020 pouze na objednání na tel. 608757993.


Publikováno 7. 5. 2020 13:25

Udržování pořádku u kontejnerů na tříděný odpad

Upozorňujeme občany, aby tříděný odpad, to je plasty, papír a sklo, dávali na jednotlivých stanovištích pouze do sběrných nádob a neodkládali ho vedle. Jsou-li nádoby plné, je nutné tříděný odpad odložit na některém jiném ze šesti dalších stanovišť.


Publikováno 6. 5. 2020 13:06

Kalendář svozu plastů a papíru

Dušejov 2020.xls


Publikováno 30. 4. 2020 8:49

Poplatky za odpad a psy v roce 2020

Oznámení

TOTO OZNÁMENÍ SE TÝKÁ POUZE TĚCH, KTEŘÍ DOSUD POPLATEK NEUHRADILI

Od 4.5. do 13.5.2020

se platí v kanceláři Obecního úřadu Dušejov poplatky dle Obecně závazné vyhlášky č. 3/2015 a 2/2016 o místních poplatcích za rok 2020.

Sazba poplatku činí 550,- Kč.

Poplatek za provoz systému shromažďování sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů platí:

  1. fyzická osoba
  2. fyzická osoba, která má ve vlastnictví stavbu určenou k individuální rekreaci, byt nebo rodinný dům, ve kterých není hlášena k pobytu žádná osoba

Poplatky ze psů v roce 2020: jeden pes                                          60,-Kč

                                                 druhý a další pes                             90,- Kč

                                                 jeden pes – samoty                         30,- Kč

                                                 druhý a další pes – samoty             45,- Kč

V případě, že se nemůžete dostavit osobně, je možno uhradit bankovním převodem na číslo účtu 5628681/0100. Jako variabilní symbol uveďte rodné číslo před lomítkem + číslo popisné .


Publikováno 23. 4. 2020 8:04

Zápis dětí do mateřské školy Dušejov

ZŠ a MŠ Dušejov, příspěvková organizace informuje na svých internetových stránkách www.zsdusejov.cz jakým způsobem proběhne zápis dětí do mateřské školy. Tam naleznete potřebné informace a formuláře.


Publikováno 21. 4. 2020 7:42

Otevření sběrného dvora

FCC Dačice oznamuje, že od středy 15.4.2020 bude otevřen sběrný dvůr v Dušejově. Bude dodrženo nařízení vlády - vstup do prostor pouze s ochrannými prostředky, občané budou odbavováni jednotlivě.


Publikováno 8. 4. 2020 7:41

Jak nakládat s domovním odpadem v době ohrožení koronavirem

EKOKOM_LETAK_PANDEMIE_A4NA SIRKU_SMALLSIZE.JPG

 


Publikováno 3. 4. 2020 7:46

Místní knihovna

Místní knihovna v Dušejově je otevřena každý pátek od 17:00 do 18:00 hod. Knihy je možné půjčit i mimo výpůjční dobu po domluvě na tel. 728978177. V knihovně je nová kolekce knížek. 


Publikováno 26. 3. 2020 14:56