Co se děje v Dušejově

Kalendář akcí


Obec Dušejov

Že vesnice povstala teprve po roce 1226 vysvítá z potvrzovací listiny papežské želivskému klášteru, neboť v této listině ještě ves Dušejov uvedená není. Že však vesnice existovala ke konci 13. století můžeme odvodit z toho, že kostel stával již ve 13. století, neboť v knize faráře Hurky z roku 1420 čteme: Dušejov - panství kláštera želivského.

Více o Dušejově
Kostel
Zěmědělské družsvo
škola
Škola
Dětské hřiště
Kostel