image

Fulltextové vyhledávání

Kalendář akcí

P Ú S Č P S N
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14
Letní kino v nádrži - Prázdniny s broučkem
15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29
Vítání léta
30
Drobečková navigace

Úvod > O obci > Historie

Historie

Znak a vlajka obce Dušejov

DUŠEJOV návrh znaku a vlajky - text

Vyjádření k návrhu znaku a vlajky

Znak a vlajka - varianty 1-11

Výsledek ankety Znak a vlajka obce Dušejov

Historie obce

Že vesnice povstala teprve po roce 1226 vysvítá z potvrzovací listiny papežské želivskému klášteru, neboť v této listině ještě ves Dušejov uvedená není.
Že však vesnice existovala ke konci 13. století můžeme odvodit z toho, že kostel stával již ve 13. století, neboť v knize faráře Hurky z roku 1420 čteme: Dušejov - panství kláštera želivského.
Roku 1654 měla zdejší obec osm hospodářství a pět chalup vez gruntovních polí.
Dušejov náležel klášteru želivskému do roku 1468 a potom různým majitelům panství větrnojeníkovského.
V roce 1654 bylo ve zdejší obce 13 čísel, v roce 1874 - 39 čísel, v roce 1924 - již 69 čísel a 374 obyvatel, v roce 1940 - 85 čísel a 434 obyvatel, v roce 1997 - 151 čísel a 424 obyvatel, v roce 2002 - 447 obyvatel, nyní v roce 2010 je v obci 425 obyvatel.

Rok 2004

 • plynofikace obecních budov : obřadní síň, kulturní dům, šatny u hřiště, VÚB
 • výstavba stanoviště cyklotrasy
 • metropolitní síť pro bezdrátový internet
 • bezpečnostní zařízení ve VÚB, ZŠ a MŠ
 • chodník a odvodnění na hřbitově
 • pohlednice Dušejova a brožura "Mikroregionu Dušejovska"
 • zřízení tří stanovišť na tříděný odpad a nákup kontejnerů

Rychtáři obce

1654 - Jiří Blažej, z nynějšího čísla 22
1782 - Jakub Vopálenský, číslo 2
1794 - Kašpar Zeman, číslo 5
1799 - Vincenc Dolejší, číslo 33
1837 - Václav Vácha, číslo 38

Prvním voleným starostou byl:

Josef Dvořák, číslo 9.
A po něm následovali postupně až do roku 1923:
Václav Bína, č. 22
Jan Dolejší, č.33
Jan Duba, č.13
Josef Vopálenský, č. 2
Josef Vácha, č.37
Alois Zeman, č.35
Matěj Dvořák, č.9
Jan Bína, č. 22
Jakub Dolejší č. 13
Jan Bulant, č. 24
František Duba, č. 31
Emanuel Vopálenský, č. 3
Josef Bulant, č. 8
Josef Dolejší, č. 12 - byl zvolen ve volbách v roce 1923

Předsedové MNV

1946 - Jan Vopálenský, č. 1
1950 - Jaroslav Vopálenský, č. 69
1954 - Josef Duba, č. 11
1964 - Jaromír Přenosil, č. 42
1976 - Alois Pech, z Hojkova
1983 - Zdeněk Bláha, z Hubenova

Starostové obce

1990 - Zdenka Dubová, č. 76
2006 - Zdeňka Tajovská, č. 84
2010 - Jana Bulantová, č. 130
2018 - Zdenka Dubová, č. 76

2022 - Bc. Zdeňka Bradáčová, č. 181

Lékaři v Dušejově

1953 - MUDr. Robert Moudr
1962 - MUDr. Alois Fürst
1969 - MUDr. Květoslav Křivánek
1991 - MUDr. Miroslav Procházka
1992 - MUDr. Zdeněk Thomayer
1993 - MUDr. Jaroslav Havlíček
1994 - MUDr. Bohuslav Hadámek
1995 - MUDr. Miroslava Němcová

Ředitelé základní školy v Dušejově

1939 - Oldřich Nečas
1945 - Václav Petrovický
1948 - Bohumil Peroutka
1952 - František Háva
1960 - Antoním Čermák
1963 - Jindřich Rásl
1970 - Jaroslava Hobzová
1981 - Hana Čápová
1990 - Rudolf Chloupek
1995 - František Ondrák
1996 - František Kopečný
2000 - Luděk Hypš
2008 - Marcela Norková       
2013 - Mgr. Marcela Krejčová

Ředitelky MŠ v Dušejově

1949 - Marta Charvátová
1957 - Marie Mašterová
1961 - Vlasta Talpová
1964 - Ludmila Ráslová
1971 - Marie Mikešová
1972 - Marie Novotná
1973 - Stanislava Svobodová
1982 - Jaroslava Dvořáková
1986 - Milada Duchanová
2000 - Růžena Jandová

Kronikáři

1923 - Jan Tvrdý
1927 - 1930 kronika nevedena
1930 - Čeněk Dvořák, č. 9
1938 - 1946 kronika nevedena
1947 - Josef Miksa, č. 35
1948 - Václav Hodač, č. 74
1972 - Josef Miksa, č. 35
1973 - Jaroslava Paulusová, č.101
1992 - Bohuslav Skořepa, č.79
1995 - Jiří Čermák, č. 92
2007 - Marie Pechová, č. 101           
2012 - Alena Friedlová                                                                                                 
2021 - Ludmila Fejtová

Kněží v Dušejově

1859 - Josef Čížek
1874 - Václav Oliva
1892 - František Puchmajer
1893 - Jan Vaněk
1906 - Augustin Žďárský
1914 - Josef Novák
1921 - Josef Svatoň
1927 - Jan Macek
1932 - Václav Havrda
1937 - Jan Varhánek
1940 - Jan Prokeš
1957 - Bohumil Černý
1957 - František Král
1959 - Bohumil Černý
1967 - Josef Blahník
1969 - Zd. Křišťan Němeček
1977 - Václav Pospíšil
1978 - Martin Srubjan
1979 - Josef Blahník
1983 - Jaroslav Moštěk
1998 - Henryk Goraus
2004 -Augustin Ján Grambál         
2014 - P. Jaromír Stehlík                  
2015 - P. Ivo Valášek                                                                                                         
2019 - P. Petr Vavřinec Konopík

Předsedové družstva

1953 - Josef Miksa - zakládající předseda
1959 - Josef Valecký
1984 - Ing. Petr Žák
1991 - Ing. Zdeněk Bartošík
2009 - Ing. Zdeněk Pech

Další historie Dušejova v datech

1850 - vystavěna státní silnice k Pelhřimovu
1888 - založení Sboru dobrovolných hasičů
1902 - první biřmování v Dušejově
1920 - založena tělocvičná Jednota Sokol
1922 - 20. srpna - postavena Sokolovna
1923 - 10. října - založena kronika obce Dušejov
1940 - 21. července - položen základní kámen Měšťanské školy v Dušejově
1943 - zřízení četnické stanice v Dušejově
1948 - přesun obce z okresu Humpolec do okresu Jihlava
1950 - zřízena oddávající síň v Dušejově
1952 - založena skupina ČSČK
1952 - 17.září - založeno Jednotné zemědělské družstvo Dušejov
1959 - založení pamětní knihy Dušejova
1966 - Dobromil Dvořák získal 1. místo v krajském mistrovství v orbě
1969 - zahájení stavby obecního vodovodu (dokončeno 1970)
1972 - zahájení stavby čističky odpadních vod a obecní kanalizace
1973 - zahájení stavby prodejny a VÚB č. 109
1973 - založen Český svaz žen v Dušejově
1974 - vybudována požární nádrž nad Markovi
1974 - založen Sbor pro občanské záležitosti
1976 - vybudována otočka autobusů
1977 - vystavěn pavilon mateřské školy v Dušejově
1978 - 1.července - I.sjezd Dušejovských rodáků - s opakováním po pěti letech
1979 - založen Kulturní klub Dušejov
1980 - integrace obcí Boršov, Hubenov, Ježená, Milíčov, Hojkov, Mirošov k Dušejovu
1981 - založen ochotnický divadelní soubor při Kult. klubu Dušejov
1982 - vybudován vrt D2 jako zdroj pitné vody pro obecní vodovod
1983 - zahájena výstavba zdravotnického střediska (dokončeno 1987)
1989 - nová omítka a oprava střechy na kostele sv. Bartoloměje
1991 - 1. září - otevření soukromé prodejny J. Poláčkové
1992 - zpracován územní plán a POV obce Dušejov
1993 - celková přístavba staré školy: požární zbrojnice, pohostinství, pošta
1993 - vybudována úpravna vody s odradonováním
1993 - 30.října - otevření pohostinství ve staré škole v Dušejově
1993 - vydána publikace Dušejov a okolí
1994 - celková rekonstrukce hřbitovní zdi
1994 - nákup KUKA vozu na svoz TDO
1995 - celková rekonstrukce věžních hodin na kostele sv.Bartoloměje
1995 - výkup Růžičkovy stodoly na obecní garáže a sklad
1995 - vydána publikace "Dušejov - rody a popisná čísla"
1996 -  získána "Modrá stuha" v celostátní soutěži Vesnice roku
1997 - výstavba fotbalového hřiště v Dušejově
1997 - 19.září - zrušena tělocvičná Jednota Sokol Dušejov
1998 - výstavba šaten na fotbalovém hřišti
1999 - rekonstrukce Základní školy Dušejov
1999 - založení Sdružení obcí pro plynofikaci oblasti Dušejovska
2000 - získána "Bílá stuha" v celostátní soutěži Vesnice roku
2000 - převzetí zdevastované sokolovny zpět do majetku obce
2001 - výstavba nové učebny PC v Základní škole Dušejov
2001 - byl zpracován "Strategický plán rozvoje Mikroregionu Dušejovsko"
2001 - zřízena Internetová stanice pro veřejnost ve VÚB č.109
2001 - první případ BSE v Česku
2002 - celková rekonstrukce sokolovny
2002 - výstavba dětského hřiště na návsi
2002 - internet a PC pro veřejnost v Místní knihovně

ROK 2003

 • celkové rekontrukce komunikace Dušejov - jih včetně chodníku -  520 tis. Kč
 • 17. května 2003 se konal 6. sjezd dušejovských rodáků
 • zřízení informačního střediska Dušejovska
 • výstavba klubovny a skladu u šaten na obecním fotbalovém hřišti
 • propojení obcí mikroregionu Dušejovska informačními a komunikačními technologiemi a zřízení www stránek všech obcí mikroregionu
 • 31. května - oslavy 115. výročí založení SDH
 • 50. výročí zahájení vyučování v nové škole v Dušejově - 6. listopadu - Den otevřených dveří v ZŠ

2011 - Výstavba sběrného dvora - Mikroregion Dušejovsko
2011 - vybudování bezbariérového WC v budově Základní školy Dušejov
2011 - výměna oken v budově Zdravotního střediska
2011 - výměna okapového systému na "Staré škole"
2011 - oprava kanalizace před č.p.31
2012 - obložení vstupní chodby v sokolovně
2012 - výměna oken v sokolovně
2012 - zateplení  a nová střešní krytina na přísálí sokolovny
2012 - rekonstrukce mateřské školky budově zdravotního střediska
2012 - rekonstrukce polní cesty Pánkovsko
2012 - výstavba nové komunikace za hřbitovem
2012 - výstavba nové komunikace nad bytovkou č.p.101
2012 - oprava komunikce Dušejov jih
2012 - oprava povrchu komunikace u č.p. 128 - 131
2012 - výměna svítidel veřejného osvětlení v celé obci
2012 - rozšíření veřejného osvětlení u nových komunikací a fotbalového hřiště
2012 - zpevnění plochy před sokolovnou
2012 - obnova zeleně na místním hřbitově
2012 - uzavření prodejny - Jednota, spotřební družstvo v Třešti
2013 - oprava a lakování parket v sokolovně
2013 - 8.setkání rodáků Dušejova
2013 - II. vydání knihy "Dušejov - rody a popisná čísla"
2013 - Oslava 125. výročí založení SDH
2013 - výměna lina v mateřské školce v budově Zdravotního střediska
2013 - oprava pohostinství "Na staré škole"
2013 - montáž univerzálního hořáku pro vytápění sokolovny                                                         
2014 - zateplení budovy ZŠ Dušejov                                                                                             
2015 - zateplení budovy OÚ č. 109
2018 - stavební úpravy MŠ Dušejov
2018 - stavební práce - odborné učebny v ZŠ                   
2019 - oprava a natření fasády horní autobusové čekárny
2019 - nové rozvody ústředního topení v sokolovně
2019 - nákup žacího traktoru SEKO
2020 - celková rekonstrukce budovy staré školy č. 42 (střecha, odvlhčení, fasáda)
2020 - učebny fyziky, chemie a přírodopisu - vybavení nábytkem a IT technikou
2020 - plynofikace 2. oddělení mateřské školy ve zdravotním středisku - výměna akumulačního topení za plynové
2020 - úprava veřejného prostranství u hřbitova v Dušejově
2020 - přestavba prostor a nové podlahy ve 2. oddělení mateřské školy ve zdravotním středisku
2020 - nákup lesní techniky - štěpkovač a motorová pila
2021 - výstavba víceúčelového sportovního hřiště na návsi
2021 - změna vytápění v sokolovně - úprava kotelny a změna z vytápění pevnými palivy na plynové
2021 - stavba nové přírodní zahrady pro obě oddělení mateřské školy v Dušejově