Fulltextové vyhledávání

OznámeníVe dnech 19., 21., 22. a 23.3.2018 se platí v kanceláři Obecního úřadu Dušejov poplatky (dle OZV č. 3/2015 a 2/2016 o místních poplatcích) za rok 2018.

Sazba poplatku činí 550,- Kč.

Poplatek za provoz systému shromažďování sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů platí:

a) fyzická osoba

b) fyzická osoba, která má ve vlastnictví stavbu určenou k individuální rekreaci, byt nebo rodinný dům, ve kterých není hlášena k pobytu žádná osoba   

Poplatky ze psů: jeden pes 60,- Kč

                           druhý a další pes 90,- Kč

                           jeden pes - samota 30,- Kč

                          druhý da další pes - samota 45,- Kč    

V případě, že se nemůžete dostavit osobně, je možno uhradit bankovním převodem na číslo účtu 5628681/0100. Jako variabilní symbol uveďte rodné číslo před lomítkem + číslo popisné.

20.3.2018 kancelář OÚ uzavřena (školení)

26. - 29.3.2018 kancelář OÚ uzavřena (dovolená)